http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Statut gminy- obowiązujący
Archiwalne statuty
1991-1996
1996-1999
1999-2003
2003-2010
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
2003-2010 
Archiwalne statuty
 
data publikacji:  24-11-2010 | 10:24
data ostatniej modyfikacji:  23-06-2015 | 12:42

STATUT GMINY BOJSZOWY

Numer aktu

Uchwała Nr XIV/84/2003 Rady Gminy Bojszowy z dnia 3 grudnia 2003r. STATUT GMINY BOJSZOWY

 

Data podpisania:

2003-12-03

Zmiany do statutu:

-         Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dn. 31.12.2003r. do Uchwały Nr XIV/84/2003 Rady Gminy Bojszowy z dnia 3 grudnia 2003r. STATUT GMINY BOJSZOWY

-         Uchwała Nr XXXV/187/2005 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie zmian w statucie Gminy Bojszowy

-         Uchwała Nr XVIII/94/2008 Rady Gminy Bojszowy z dnia 7 lipca 2008r. w sprawie zmian: Statutu Gminy Bojszowy przyjętego uchwałą Nr XIV/84/2003 Rady Gminy Bojszowy z dnia 3 grudnia 2003r. z późniejszymi zmianami

-         Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dn. 11.08.2008r. do Uchwała Nr XVIII/94/2008 Rady Gminy Bojszowy z dnia 7 lipca 2008r. w sprawie zmian: Statutu Gminy Bojszowy przyjętego uchwałą Nr XIV/84/2003 Rady Gminy Bojszowy z dnia 3 grudnia 2003r. z późniejszymi zmianami

- Uchwała Nr XXIV/137/2009 Rady Gminy Bojszowy z dnia 23 marca 2009r. sprawie: zmiany Statutu Gminy Bojszowy przyjętego Uchwałą Nr XIV/84/2003 Rady Gminy Bojszowy z dnia 3 grudnia 2003 r. z późniejszymi zmianami

- Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały nr XXIV/137/2009 Rady Gminy Bojszowy z dnia 23 marca 2009 w sprawie zmiany Statutu Gminy Bojszowy przyjętego uchwałą Nr XIV/84/2003 Rady Gminy Bojszowy z dnia 3 grudnia 2003r.

 

 
 


Interaktywna Polska