http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
STAN MIENIA KOMUNALNEGO
POMOC PUBLICZNA
CIEŻAR PUBLICZNY (Rb 27S; Rb 28s)
GOSPODARKA ŚRODKAMI PUBLICZNYMI
Informacja z wykonania budżetu
Sprawozdania o nadwyżce/deficycie NDS
Wykaz dotacj udzielonych/otrzymanych
Informacja o wykorzystanych środkach pochodzących z budżetu UE
DŁUG PUBLICZNY (Rb-Z; Rb-N)
DOCHODY I STRATY W SPÓŁKACH
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Informacja o wykorzystanych środkach pochodzących z budżetu UE 
GOSPODARKA ŚRODKAMI PUBLICZNYMI
 
data publikacji:  10-06-2010 | 09:57
data ostatniej modyfikacji:  26-07-2016 | 17:18
Informacja o wykorzystanych środkach pochodzących z budżetu UE za 2015r. 02.05.2016
więcej »»»
Informacja o wykorzystanych środkach pochodzących z budżetu UE za 2014r. 28.04.2015
więcej »»»
Informacja o wykorzystanych środkach pochodzących z budżetu UE za 2013r. 29.08.2014
więcej »»»
Informacja o wykorzystanych środkach pochodzących z budżetu UE za 2012r. 08.05.2013
więcej »»»
Informacja o wykorzystanych środkach pochodzących z budżetu UE za 2011r. 31.05.2012
więcej »»»
Informacja o wykorzystanych środkach pochodzących z budżetu UE za 2010r. 06.05.2011
więcej »»»
Informacja o wykorzystanych środkach pochodzących z budżetu UE za 2009r. 10.06.2010
więcej »»»
 
 


Interaktywna Polska