http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
2010 ROK
2009 ROK
2007/2008
2006 ROK
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
2010 ROK 
KONKURSY OFERT
 
data publikacji:  05-05-2010 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  05-05-2010 | 00:00
Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia wśród mieszkańców Gminy Bojszowy w roku 2010 05.05.2010, 00:12

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert Nr 1/2010

Na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia wśród mieszkańców Gminy Bojszowy w roku 2010

Tytuł konkursu:

Otwarty Konkurs ofert na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia wśród mieszkańców Gminy Bojszowy w roku 2010

Jednostka ogłaszająca:

Wójt Gminy Bojszowy

Data publikacji:

2009-05-05

Ogłoszenie o wyniku:

Protokół

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska