http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
Wójt Gminy
Sekretarz
Skarbnik
RADA GMINY
KOMISJE RADY GMINY
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
PLANY I PROGRAMY WIELOLETNIE
PROGRAMY ROCZNE
Programy na 2010r.
Programy na 2009r.
Programy na 2008r.
Programy na 2007r.
Programy na 2006r.
Programy na 2011r.
Programy na 2012r.
Programy na 2013r.
Programy na 2014r.
Programy na 2015r.
Programy na 2016r.
RAPORTY O STANIE OŚWIATY
SPRAWOZDANIA (GOSP.ODPADAMI)
PLANY W ZAKRESIE DROGOWNICTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Programy na 2010r. 
PROGRAMY ROCZNE
 
data publikacji:  03-01-2010 | 22:13
data ostatniej modyfikacji:  11-02-2016 | 12:47

Programy roczne na 2010 rok.

 

NAZWA

Data uchwalenia

 

Plik do pobrania

 

Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi

na rok 2010

 

26.11.2009r.

 pdf.bmp (6.66 Kb)

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010

 

28.12.2009r.

pdf.bmp (6.66 Kb) 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok

 

 

28.12.2009r.

 pdf.bmp (6.66 Kb)

Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2010 rok

 

 

28.12.2009r.

 pdf.bmp (6.66 Kb)

 

 

 

 

 

 

 

 
 


Interaktywna Polska