http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Statut gminy- obowiązujący
Archiwalne statuty
1991-1996
1996-1999
1999-2003
2003-2010
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
1999-2003 
Archiwalne statuty
 
data publikacji:  22-01-2009 | 14:33
data ostatniej modyfikacji:  06-07-2015 | 11:07

 

STATUT GMINY BOJSZOWY w latach 1999/2003

Numer aktu

Uchwała Nr VIII/49/1999 Rady Gminy Bojszowy z dnia 9 czerwca 1999r.  STATUT GMINY BOJSZOWY

 

Data podpisania:

1999-06-09

Zmiany do statutu:

-        Uchwała Nr XXX/163/2001 z dnia 22 sierpnia 2001r. w sprawie zmian w statucie Gminy Bojszowy

-        Uchwała Nr XXXIV/183/2001 z dnia 27 grudnia 2001r. w sprawie zmian w statucie Gminy Bojszowy

-        Uchwała Nr III/14/2002 Rady Gminy Bojszowy z dnia20 grudnia 2002r.  STATUT GMINY BOJSZOWY

-         Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 21 stycznia 2003r. stwierdzające nieważność uchwały

-         Uchwała Nr V/31/2003 Rady Gminy Bojszowy z dnia 12 lutego 2003r.  w sprawie skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie Ośrodka Zamiejscowego w Katowicach z siedzibą w Gliwicach na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 21 stycznia 2003r.

-         Wyrok NSA Sygn. akt II SA/KA 472/03 oddalenie skargi

 

 
 


Interaktywna Polska