http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Statut gminy- obowiązujący
Archiwalne statuty
1991-1996
1996-1999
1999-2003
2003-2010
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
1991-1996 
Archiwalne statuty
 
data publikacji:  22-01-2009 | 14:23
data ostatniej modyfikacji:  23-06-2015 | 12:42

 

STATUT GMINY BOJSZOWY w latach 1991/1996

Numer aktu

Uchwała Nr I/2/91 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 maja 1991r.  STATUT GMINY BOJSZOWY

 

Data podpisania:

1991-05-20

Zmiany do statutu:

-        Uchwała Nr XXII/106/93 z dnia 27 maja 1993r. w sprawie zmian w statucie Gminy Bojszowy i przyjęcia jednolitego tekstu statutu

-        Uchwała Nr III/15/94 z dnia 31 sierpnia 1994r. w sprawie zmian w statucie Gminy Bojszowy

-        Uchwała Nr III/16/94 z dnia 31 sierpnia 1994r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Gminy Bojszowy

-        Uchwała Nr VII/36/94 z dnia 28 grudnia 1994r. w sprawie zmian w statucie Gminy Bojszowy

-        Uchwała Nr XI/58/95 z dnia 20 czerwca 1995r. w sprawie zmian w statucie Gminy Bojszowy, którego tekst jednolity został przyjęty Uchwałą Nr XXII/106/93 z dnia 27 maja 1993r. z późn. zm.

 

 
 


Interaktywna Polska