http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
Wójt Gminy
Sekretarz
Skarbnik
RADA GMINY
KOMISJE RADY GMINY
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
KOMISJE RADY GMINY
 
data publikacji:  31-03-2011 | 08:19
data ostatniej modyfikacji:  31-03-2011 | 08:19
Zmiana składów osobowych Komisji 31.03.2011
 

U C H W A Ł A  Nr V/29/2003

Rady Gminy Bojszowy

 

z dnia 12 lutego 2003r.

 

w sprawie powołania składów osobowych Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy.

 

 

Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami)

 

 

 

 

RADA GMINY BOJSZOWY

 

u c h w a l a

 

 

§ 1

 

 

 1. Powołać Komisję Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury w składzie osobowym
  jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

 

 1. Powołać Komisję Budżetu i Rozwoju Gminy w składzie osobowym jak w załączniku Nr 2
  do uchwały.

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/29/2003 Rady Gminy Bojszowy
z dnia 12 lutego 2003r.

 


 

KOMISJA ZDROWIA, POMOCY SPOŁECZNEJ, OŚWIATY I KULTURY

 

 

  

 

1.       Bogusław BIOLIK

 

2.       Irena BRZEZIŃSKA

 

3.       Andrzej CZYRWIK

  

4.       Andrzej GEMBOŁYŚ

  

5.       Krzysztof KOŃCZALSKI

 

6.       Wojciech TĘSIOROWSKI

 

7.       Grzegorz TOMALA

 

8.       Adam WYBRANIEC

 

 


 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/29/2003 Rady Gminy Bojszowy

z dnia 12 lutego 2003r.


 

 

 

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU GMINY

 

 

 

 

 1. Stanisław BIELA

  

 1. Andrzej CZYRWIK

  

 1. Andrzej GEMBOŁYŚ

  

 1. Czesław HACHUŁA

  

 1. Marek KUMOR

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska