http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
Wójt Gminy
Sekretarz
Skarbnik
RADA GMINY
KOMISJE RADY GMINY
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
KOMISJE RADY GMINY
 
data publikacji:  31-03-2011 | 08:19
data ostatniej modyfikacji:  31-03-2011 | 08:19
Składy osobowe Komisji 31.03.2011

U C H W A Ł A  Nr III/15/2002

Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 grudnia 2002r.

 

w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rewizyjnej oraz stałych komisji Rady Gminy Bojszowy.

 

 

 

Na podstawie art. 18a ust.1 i art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami)

 

  

 

RADA GMINY BOJSZOWY

u  c  h  w  a  l  a

 

 

§ 1

 

 1. Powołać Komisję Rewizyjną w składzie osobowym jak w załączniku Nr 1
  do uchwały.
 2. Powołać Komisję Finansów Publicznych i Rozwoju Gminy w składzie osobowym
  jak w załączniku Nr 2 do uchwały.
 3. Powołać Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej w składzie osobowym jak
  w załączniku Nr 3 do uchwały.
 4. Powołać Komisję Oświaty, Kultury i Sportu w składzie osobowym jak w załączniku Nr 4 do uchwały.
 5. Powołać Komisję Przestrzegania Prawa, Ładu i Porządku Publicznego w składzie osobowym jak w załączniku Nr 5 do uchwały.
 6. Powołać Komisję Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług w składzie osobowym jak w załączniku Nr 6 do uchwały.
 7. Powołać Komisję Gospodarki Komunalnej w składzie jak w załączniku nr 7
  do uchwały.

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

1.  Komisja Rewizyjna /zal._1.doc/

2. Komisja Finansów Publicznych i Rozwoju Gminy /zal._2.doc/

3.  Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej /zal._3.doc/

4.  Komisja Oświaty, Kultury i Sportu /zal._4.doc/

5. Komisja Przestrzegania Prawa, Ładu i Porządku Publicznego /zal._5.doc/

6.  Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług /zal._6.doc/

7.  Komisja Gospodarki Komunalnej /zal._7.doc/

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska