http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne 2004-2013
2004 rok
2005 rok
2006 rok
2007 rok
2008 rok
Komisja Rewizyjna
Komórka ds. kontroli UG
2009 rok
2010 rok
2011 rok
2012 rok
2013 rok
Rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody
OPINIE RIO
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Komórka ds. kontroli UG 
2008 rok
 
data publikacji:  17-02-2009 | 10:35
data ostatniej modyfikacji:  23-06-2015 | 12:42

 

 

 

Lp.

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej

Rodzaj przeprowadzonej kontroli

Termin

przeprowadzenia

kontroli

Badany okres

Zakres kontroli

Dokumentacja

1.

Gminne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach

ul. Św. Jana 33a

43-220 Bojszowy

Problemowa

04.11.2008 – 07.11.2008

 

2008r.

Gospodarka finansowa i sprawozdawczość za 2008r. – w tym przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej w zakresie celowości i zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywanych wydatków obejmujące co najmniej 5% wydatków za 2008r.

 

Protokół

 

Wystąpienie pokontrolne

 

2.

Szkoła Podstawowa im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach

ul. Św. Jana 33

43-220 Bojszowy

Problemowa

13.11.2008 – 19.11.2008

2008r.

Gospodarka finansowa i sprawozdawczość za 2008r. – w tym przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej w zakresie celowości i zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywanych wydatków obejmujące co najmniej 5% wydatków za 2008r.

 

Protokół

 

Wystąpienie pokontrolne

 

3.

Szkoła Podstawowa im. Józefa Kassolika w Międzyrzeczu

Ul. Żubrów 13

43-220 Bojszowy

Problemowa

26.11.2008 - 28.11.2008

2008r.

Gospodarka finansowa i sprawozdawczość za 2008r. – w tym przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej w zakresie celowości i zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywanych wydatków obejmujące co najmniej 5% wydatków za 2008r.

 

Protokół

 

 

Wystąpienie pokontrolne

 

 

4.

Gminna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu

ul. Sierpowa 38

43-220 Świerczyniec

Problemowa

05.12.2008 - 10.12.2008

2008r.

Gospodarka finansowa i sprawozdawczość za 2008r. – w tym przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej w zakresie celowości i zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywanych wydatków obejmujące co najmniej 5% wydatków za 2008r.

 

Protokół

 

 

Wystąpienie pokontrolne

 

 

 

 

 
 


Interaktywna Polska