http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne 2004-2013
2004 rok
2005 rok
2006 rok
2007 rok
Komisja Rewizyjna
Komórka ds. kontroli UG
2008 rok
2009 rok
2010 rok
2011 rok
2012 rok
2013 rok
Rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody
OPINIE RIO
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Komórka ds. kontroli UG 
2007 rok
 
data publikacji:  04-06-2008 | 09:44
data ostatniej modyfikacji:  23-06-2015 | 12:42
 

 

HARMONOGRAM KONTROLI
NA 2007ROK

 

 


 

 

PROTOKOŁY

Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ ZA 2006R.

 

 

  1. Protokół I/2007                   GG Bojszowy
  2. Protokół II/2007                  SP Bojszowy
  3. Protokół III/2007                 GSP Świerczyniec
  4. Protokół IV/2007                GP Bojszowy
  5. Protokół V/2007                  SP Międzyrzecze


 

PROTOKOŁY I WYSTĄPIENIA POKONTROLNE

Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ ZA 2007R.

 

 

Lp.

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej

Rodzaj przeprowadzonej kontroli

Termin

przeprowadzenia

kontroli

Badany okres

Zakres kontroli

Dokumentacja

1.

Szkoła Podstawowa im. Józefa Kassolika w Międzyrzeczu

Ul. Żubrów 13

43-220 Bojszowy

Problemowa

23.10.2007 - 29.10.2007

01.01.2007 - 30.09.2007

Wydatki bieżące zrealizowane w 2007r., w tym kontrola przestrzegania przez jednostkę realizacji procedur kontroli finansowej obejmującej co najmniej 5% wydatków za 2007r. 

Protokół VI/2007

 

 

Wystąpienie pokontrolne

 

2.

Gminna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu

ul. Sierpowa 38

43-220 Świerczyniec

Problemowa

30.10.2007 - 14.11.2007

 (z przerwą w dn. 02 i 09.11.2007 )

01.01.2007 - 30.09.2007

Wydatki bieżące zrealizowane w 2007r., w tym kontrola przestrzegania przez jednostkę realizacji procedur kontroli finansowej obejmującej co najmniej 5% wydatków za 2007r. 

 

Protokół VII/2007

 

 

Wystąpienie pokontrolne

 

3.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach

ul. Sierpowa 38

43-220 Bojszowy

Problemowa

21.11.2007-07.12.2007     ( z przerwą w dn. 03-04.12.2007 )

01.01.2007 – 30.09.2007

Wydatki bieżące zrealizowane w 2007r., w tym kontrola przestrzegania przez jednostkę realizacji procedur kontroli finansowej obejmującej co najmniej 5% wydatków za 2007r. 

 

Protokół VIII/2007

 

Wystąpienie pokontrolne

 

4.

Gminne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach

ul. Św. Jana 33a

43-220 Bojszowy

Problemowa

09.01.2008 – 18.01.2008

( z przerwą w dn. 16.01.2008 )

01.01.2007 – 31.12.2007

Wydatki bieżące zrealizowane w 2007r., w tym kontrola przestrzegania przez jednostkę realizacji procedur kontroli finansowej obejmującej co najmniej 5% wydatków za 2007r. 

 

Protokół I/2008

 

Wystąpienie pokontrolne

 

5.

Gminne Przedszkole w Bojszowach

ul. Gaikowa 64

43-220 Bojszowy

Problemowa

21.01.2008 – 25.01.2008

01.01.2007 – 31.12.2007

Wydatki bieżące zrealizowane w 2007r., w tym kontrola przestrzegania przez jednostkę realizacji procedur kontroli finansowej obejmującej co najmniej 5% wydatków za 2007r. 

 

Protokół II/2008

 

Wystąpienie pokontrolne

 

6.

Szkoła Podstawowa im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach

ul. Św. Jana 33

43-220 Bojszowy

Problemowa

18.02.2008 – 25.02.2008

01.01.2007 – 31.12.2007

Wydatki bieżące zrealizowane w 2007r., w tym kontrola przestrzegania przez jednostkę realizacji procedur kontroli finansowej obejmującej co najmniej 5% wydatków za 2007r. 

 

Protokół III/2008

 

 

 

Wystąpienie 

pokontrolne 

 

7.

Urząd Gminy Bojszowy

ul. Gaikowa 35

43-220 Bojszowy

Problemowa

17.03.2008 – 28.03.2008

01.11.2007 – 30.11.2007

Wydatki bieżące zrealizowane w 2007r. ( miesiąc listopad ), w tym kontrola przestrzegania przez jednostkę realizacji procedur kontroli finansowej obejmującej co najmniej 5% wydatków za 2007r. 

 

Protokół IV/2008

 

 

Wystąpienie

pokontrolne

 

 

 

 
 


Interaktywna Polska