http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
2010 ROK
2009 ROK
2007/2008
2006 ROK
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
2007/2008  
KONKURSY OFERT
 
data publikacji:  15-04-2009 | 14:34
data ostatniej modyfikacji:  06-07-2015 | 11:44
 
 
 

 
KONKURSY ZAKOŃCZONE

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert Nr 2/2007

Na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla mieszkańców Gminy Bojszowy w 2008r.

Tytuł:

Otwarte Konkursy ofert na zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla mieszkańców Gminy Bojszowy w 2008r.

Jednostka ogłaszająca:

Wójt Gminy Bojszowy

Data publikacji:

 21.12.2007r.

Termin składania dokumentów:

21.01.2008r.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Gminy Bojszowy

Ul. Gaikowa 35

43-220 Bojszowy

Dokumenty do pobrania:

¨        Ogłoszenie

¨        Wzór oferty

¨        Wzór sprawozdania

¨        Wzór umowy

Ogłoszenie o wyniku:

 Informacja

Sprawozdanie roczne:

Sprawozdanie GTS Bojszowy  

Sprawozdanie KS Polonia Międzyrzecze

 

 
 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert Nr 1/2007

Na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla mieszkańców Gminy Bojszowy w 2007r.

Tytuł:

Otwarte Konkursy ofert na zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla mieszkańców Gminy Bojszowy w 2007r.

Jednostka ogłaszająca:

Wójt Gminy Bojszowy

Data publikacji:

 01.02.2007r.

Termin składania dokumentów:

12.03.2007r.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Gminy Bojszowy

Ul. Gaikowa 35

43-220 Bojszowy

Dokumenty do pobrania:

¨        Ogłoszenie

¨        Wzór oferty

¨        Wzór sprawozdania

¨        Wzór umowy

Ogłoszenie o wyniku:

Informacja

 

Sprawozdanie roczne:

Sprawozdanie GTS

Sprawozdanie KS "POLONIA"

 

 

  

 
 


Interaktywna Polska