http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne 2004-2013
Rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody
OPINIE RIO
Opinii RIO 2006-2010
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Opinii RIO 2006-2010 
OPINIE RIO
 
data publikacji:  09-12-2010 | 21:51
data ostatniej modyfikacji:  06-12-2016 | 09:30


Opinie RIO do uchwał:


 

 1. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w budżecie
  gminy_Bojszowy_na_2006r..pdf (21.03 Kb)
 2. Opinia o możliwości spłaty kredytu pożyczki przez gminę Bojszowy.pdf (59.55 Kb)
 3. Opinia o przedłożonej przez Wójta Gminy Bojszowy informacji o
  przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2005r..pdf (38.89 Kb)
 4. Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Bojszowy projekcie
  budżetu na 2005r. wraz z informacja o stanie mienia komunalnego i
  objaśnieniami.pdf (16.54 Kb)
 5. Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Bojszowy projekcie
  budżetu na 2006r. wraz z informacja o stanie mienia komunalnego i
  objasnieniami.pdf (38.18 Kb)
 6. Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Bojszowy sprawozdania
  z wykonania budżetu na 2005r..pdf (35.08 Kb)
 7. Opinia w sprawie dołączonej do budżetu na 2006r. prognozy kwoty
  długu gminy Bojszowy.pdf (25.61 Kb)
 8. Opinia w sprawie prawidłowości załączonej do budzetu na 2005r.
  prognozy kwoty długu Gminy Bojszowy.pdf (26.91 Kb)
 9. Opinia w sprawie sfinansowania deficytu przyjętego w budżecie
  na 2005r..pdf (25.18 Kb)
 10. Opinia w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
  Gminy Bojszowy.pdf (18.84 Kb)
 11. Opinia do sprawozdania z wykonania budżetu za 2006r.
 12. Opini RIO o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu za 2007r.
 13. Opini RIO o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu za 2008r.
 14. Opinia RIO do budżetu na 2009r.
 15. Opinia RIO  o przedłożonym przez Wójta Gminy Bojszowy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009
 16. Opinia RIO w sprawie  opinii o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2010 rok prognozie kwoty długu.
 17. Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Bojszowy projekcie budżetu na 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
 18. Opinia RIO o przedłożonej przez Wójta Gminy Bojszowy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półroczne 2010 roku.
 19.  Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Bojszowy projekcie budżetu na 2011r. wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
 20. Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Bojszowy projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej  na lata 2011 - 2014

 21. Opinia do Uchwały nr XXXVIII/204/2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 października 2010 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w kwocie 6 327 255zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

 22.  

 
 


Interaktywna Polska