http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
STAN MIENIA KOMUNALNEGO
POMOC PUBLICZNA
CIEŻAR PUBLICZNY (Rb 27S; Rb 28s)
GOSPODARKA ŚRODKAMI PUBLICZNYMI
DŁUG PUBLICZNY (Rb-Z; Rb-N)
DOCHODY I STRATY W SPÓŁKACH
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
CIEŻAR PUBLICZNY (Rb 27S; Rb 28s) 
MAJĄTEK GMINY
 
data publikacji:  22-08-2016 | 16:46
data ostatniej modyfikacji:  26-10-2016 | 14:01
autor dokumentu: Wójt Gminy Bojszowy - Henryk Utrata
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga
Sprawozdania z wykonania planu dochodów (RB-27S) i wydatków (RB-28S) budżetowych za 2016r. 22.08.2016

 

 
CIĘŻAR PUBLICZNY
(sprawozdania za 2016 r.)

 

 

 

Data publikacji

Plik do pobrania

Sprawozdanie Rb-27 S z wykonania planu dochodów budżetowych jst za I kw 2016r.

22.08.2016r.

Sprawozdanie Rb-28 S z wykonania planu wydatków budżetowych jst za I kw 2016r.

22.08.2016r.

Sprawozdanie Rb-27 S z wykonania planu dochodów budżetowych jst za II kw 2016r.

22.08.2016r.  

Sprawozdanie Rb-28 S z wykonania planu wydatków budżetowych jst za II kw 2016r.

22.08.2016r.  

Sprawozdanie Rb-27 S z wykonania planu dochodów budżetowych jst za III kw 2016r.

 26.10.2016r.

Sprawozdanie Rb-28 S z wykonania planu wydatków budżetowych jst za III kw 2016r.

26.10.2016r.

 

Sprawozdanie Rb-27 S z wykonania planu dochodów budżetowych jst za 2016r.

   

Sprawozdanie Rb-28 S z wykonania planu wydatków budżetowych jst za 2016r

   

 


 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska