http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
STAN MIENIA KOMUNALNEGO
POMOC PUBLICZNA
CIEŻAR PUBLICZNY (Rb 27S; Rb 28s)
GOSPODARKA ŚRODKAMI PUBLICZNYMI
DŁUG PUBLICZNY (Rb-Z; Rb-N)
DOCHODY I STRATY W SPÓŁKACH
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
CIEŻAR PUBLICZNY (Rb 27S; Rb 28s) 
MAJĄTEK GMINY
 
data publikacji:  26-11-2012 | 08:52
data ostatniej modyfikacji:  20-03-2013 | 12:42
data wytworzenia dokumentu:  29-10-2012
autor dokumentu: Elżbieta Kubeczko
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga
Sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych za 2012 r 26.11.2012

 

CIĘŻAR PUBLICZNY
(sprawozdania za 20102 r.)
 
 

 
Data publikacji
 
Plik do pobrania
 
 
Sprawozdanie Rb-27 S z wykonania planu dochodów budżetowych jst za III kw 2012r.
 
 
26.11.2012r.
 
 
 
Sprawozdanie Rb-28 S z wykonania planu wydatków budżetowych jst za III kw  2012r.
 
 
26.11.2012r.
 

 
 
Sprawozdanie Rb-27 S z wykonania planu dochodów budżetowych jst za 2012r.
 
 
20.03.2013r.
 
 
Sprawozdanie Rb-28 S z wykonania planu wydatków budżetowych jst za 2012r.
 
 
20.03.2013r.
 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska