http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
Zarządzenie
Rejestr zgłoszeń
Informacja o podejmowanych działaniach
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Rejestr zgłoszeń 
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
 
data publikacji:  14-06-2016 | 13:24
data ostatniej modyfikacji:  14-06-2016 | 13:27
autor dokumentu: Patrycja Czarnynoga
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga

Rejestr wystąpień w sprawach kontaktów podejmowanych przez podmioty
wykonujące działalność lobbingową

 


l.p.

Imię, nazwisko i adres lub firmę, siedzibę i adres podmiotu, wykonującego zawodową działalność lobbingową, od którego pochodzi wystąpienie

Numer w rejestrze podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, – jeżeli podmiot ten został wpisany do tego rejestru

Imię, nazwisko i adres lub firmę, siedzibę i adres podmiotu, na rzecz, którego zawodowa działalność lobbingowa jest wykonywana

Datę wpływu wystąpienia do Urzędu

Określenie formy podjętej działalności lobbingowej

Określenie przedmiotu wystąpienia, w tym postulowanych w nim rozwiązań

Opis sposobu załatwienia sprawy ze wskazaniem właściwego Referatu

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


Interaktywna Polska