http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
WÓJT GMINY
RADNI GMINY
Radni Kadencji 2010-2014
Kierownicy Jednostek/Dyrektorzy
Kierownictwo Urzędu, Osoby wydające decyzje
Wzory oświadczeń majątkowych
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
RADNI GMINY 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
 
data publikacji:  26-01-2015 | 08:37
data ostatniej modyfikacji:  13-02-2017 | 15:58
Oświadczenia majątkowe na rozpoczęcie kadencji Rady 2014-2018 26.01.2015
więcej »»»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH GMINY BOJSZOWY KADEJNCJI 2014-2018 ZA 2014 ROK 28.04.2015
więcej »»»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH GMINY BOJSZOWY KADEJNCJI 2014-2018 ZA 2015 ROK 25.04.2016
więcej »»»
 
 


Interaktywna Polska