http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
PRAWO MIEJSCOWE 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  09-07-2012 | 12:11
data ostatniej modyfikacji:  05-01-2017 | 08:49
autor dokumentu: Patrycja Czarnynoga
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga

PRAWO MIEJSCOWE OBOWIĄZUJĄCE
W GMINIE BOJSZOWY

L.p.
OPIS
Data aktualizacji
 
Plik do pobrania /adres strony
 
1.       
Wykaz aktów prawa miejscowego
1991-2016
04.01.2017
 
2.       
Zbiór aktów prawa miejscowego
1991-2013
04.04.2013
 
AKTY z lat 1991-2002 
katalogi do pobrania w zip:
 
3.       
Dzienniki Urzędowe Województwa Śląskiego z opublikowanymi aktami prawa miejscowego Gminy Bojszowy
-
 
4.       
Dzienniku Ustaw
-
 
5.       
Monitor Polski
 
 
6.       
BAZA AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO od 01.01.2012r.
-

 
7.       
 
28.08.2012r.
-        Zarządzenie
-        Wniosek o  udostępnienie kopii lub wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego
      

 
 


Interaktywna Polska