http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
WÓJT GMINY
RADNI GMINY
Kierownicy Jednostek/Dyrektorzy
Kierownictwo Urzędu, Osoby wydające decyzje
Wzory oświadczeń majątkowych
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kierownictwo Urzędu, Osoby wydające decyzje 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
 
data publikacji:  26-07-2011 | 07:51
data ostatniej modyfikacji:  03-06-2016 | 14:00
Oświadczenia majątkowe Kierownictwa Urzędu Gminy za 2010r. 26.07.2011
więcej »»»
Oświadczenie majątkowe Z-cy Kierownika USC - (powierzenie stanowiska w 2011r.) 22.08.2011
więcej »»»
Oświadczenie majątkowe za 2011r. Kierownictwo Urzędu Gminy 24.05.2012
więcej »»»
Oświadczenie majątkowe za 2012r Kierownictwo Urzędu Gminy, Osoby wydający decyzje 12.07.2013
więcej »»»
Oświadczenie majątkowe za 2013r. Kierownictwo Urzędu Gminy, osoby wydające decyzje 02.07.2014
więcej »»»
Oświadczenie majątkowe za 2014r. Kierownictwo Urzędu Gminy, osoby wydające decyzje 28.10.2015
więcej »»»
Oświadczenie majątkowe za 2015r. Kierownictwo Urzędu Gminy, osoby wydające decyzje 03.06.2016
więcej »»»
 
 


Interaktywna Polska