http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
WÓJT GMINY
RADNI GMINY
Kierownicy Jednostek/Dyrektorzy
Kierownictwo Urzędu, Osoby wydające decyzje
Wzory oświadczeń majątkowych
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kierownicy Jednostek/Dyrektorzy 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
 
data publikacji:  25-07-2011 | 12:02
data ostatniej modyfikacji:  03-06-2016 | 13:35
Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek i Dyrektorów Szkół za 2015r. 03.06.2016
więcej »»»
Oświadczenie majątkowe za 2014r. Kierownicy jednostek/Dyrektorzy Szkół 28.10.2015
więcej »»»
Oświadczenie majątkowe za 2013r. Kierownicy jednostek/Dyrektorzy Szkół 02.07.2014
więcej »»»
Oświadczenie majątkowe za 2012r Kierownicy jednostek/Dyrektorzy Szkół 12.07.2013
więcej »»»
Oświadczenie majątkowe za 2012r.Dyrektorów, którym 31.08.2012r. kończy się okres powierzenia Pełnienia Funkcji Dyrektora 04.09.2012
więcej »»»
Oświadczenie majątkowe Kierownicy jednostek/Dyrektorzy Szkół za 2011r. 24.05.2012
więcej »»»
Oświadczenia Kierowników Jednostek/Dyrektorów Szkłół za 2010r. 26.07.2011
więcej »»»
 
 


Interaktywna Polska