http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
WÓJT GMINY
RADNI GMINY
Kierownicy Jednostek/Dyrektorzy
Kierownictwo Urzędu, Osoby wydające decyzje
Wzory oświadczeń majątkowych
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
WÓJT GMINY 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
 
data publikacji:  29-04-2011 | 11:15
data ostatniej modyfikacji:  02-05-2016 | 16:43
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wójta Gminy Bojszowy za rok 2010 29.04.2011
więcej »»»
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Bojszowy Henryka Utrata na rozpoczęcie kadencji 2010-2014 29.04.2011
więcej »»»
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Bojszowy za rok 2010 06.05.2011
więcej »»»
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Wójta Gminy Bojszowy Henryka Utrata za 2011r. 19.07.2012
więcej »»»
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wójta Gminy Bojszowy za rok 2011 24.09.2012
więcej »»»
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Wójta Gminy Bojszowy Henryka Utrata na za 2012r 11.07.2013
więcej »»»
OŚWIADCZENIEO STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ Wójta Gminy Bojszowy za rok 2012 11.07.2013
więcej »»»
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Wójta Gminy Bojszowy Henryka Utrata na za 2013r. 12.06.2014
więcej »»»
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Wójta Gminy Bojszowy Henryka Utrata na koniec kadencji 2010-2014 27.11.2014
więcej »»»
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Wójta Gminy Bojszowy Henryka Utrata na rozpoczęcie kadencji 2014-2018 03.03.2015
więcej »»»
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Wójta Gminy Bojszowy Henryka Utrata na za 2014r. 28.04.2015
więcej »»»
OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ Wójta Gminy Bojszowy za rok 2014 30.04.2015
więcej »»»
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Wójta Gminy Bojszowy Henryka Utrata na za 2015r. 25.04.2016
więcej »»»
OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ Wójta Gminy Bojszowy za rok 2015 02.05.2016
więcej »»»
 
 


Interaktywna Polska