http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne 2004-2013
Rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody
OPINIE RIO
Opinii RIO 2006-2010
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
OPINIE RIO 
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
 
data publikacji:  15-09-2016 | 13:21
data ostatniej modyfikacji:  15-09-2016 | 13:21
data wytworzenia dokumentu:  08-04-2016
autor dokumentu: RIO Katowice
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga
Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Bojszowy sprawozdania z wykonania budżetu za 2015r. wraz z informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego 15.09.2016

 

OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

Tytuł:

Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Bojszowy sprawozdania z wykonania budżetu za 2015r. wraz z informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Data wytworzenia:

08.04.2016r.

Plik do pobrania:

OPINIA

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska