http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2010-2014 
PROJEKTY AKTÓW
 
data publikacji:  10-03-2011 | 22:19
data ostatniej modyfikacji:  13-07-2015 | 09:32
Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 28.01.2013r.-do konsultacji społ. 18.01.2013
więcej »»»
Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 31.12.2012r. 25.12.2012
więcej »»»
Projekty uchwał wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 14.12.2012
więcej »»»
Projekty uchwał wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 14.12.2012
więcej »»»
Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 03.12.2012r. 29.11.2012
więcej »»»
Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 29.10.2012r. 26.10.2012
więcej »»»
Projekt Uchwały NR XVIII/100/2012 RADY GMINY BOJSZOWY z dnia 29 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Bojszowy na okręgi wyborcze 18.10.2012
więcej »»»
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Bojszowy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 08.10.2012
więcej »»»
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojszowy 08.10.2012
więcej »»»
Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 10.09.2012r. 06.09.2012
więcej »»»
Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 27.06.2012r. 15.06.2012
więcej »»»
Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 29.05.2012r. 24.05.2012
więcej »»»
Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 19.03.2012r. 15.03.2012
więcej »»»
Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 28.12.2011r. 22.12.2011
więcej »»»
Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 28.11.2011r. 25.11.2011
więcej »»»
Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 24.10.2011r. 20.10.2011
więcej »»»
Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 12.09.2011r. 08.09.2011
więcej »»»
Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 18.07.2011r. 14.07.2011
więcej »»»
Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 27.06.2011r. 23.06.2011
więcej »»»
Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 08.06.2011r. 05.06.2011
więcej »»»
 
1 | 2 | 3
 
 


Interaktywna Polska