http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2010-2014 
PROJEKTY AKTÓW
 
data publikacji:  25-12-2012 | 23:14
data ostatniej modyfikacji:  25-12-2012 | 23:14
data wytworzenia dokumentu:  21-12-2012
autor dokumentu: Beata Wrobel
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga
Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 31.12.2012r. 25.12.2012

 

  Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 31.12.2012r.
Tytuł uchwały
Plik do pobrania
Nr XX/118/2012 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
Nr XX/119/2012 w sprawie budżetu Gminy Bojszowy na rok 2013
Nr XX/120/2012 w sprawie określenia dopłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Nr XX/121/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/99/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 października 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Bojszowy z organizacjami pozarządowymi” na rok 2013”
Nr XX/122/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/81/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 maja 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Bojszowy oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i nauczycieli przedszkola prowadzących zajęcia w grupach mieszanych, obejmujących zarówno dzieci 6-letnie jak i innych grup wiekowych. 
Nr XX/123/2012 w sprawie zmian w budżecie na 2012r.
 
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska