http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2010-2014 
PROJEKTY AKTÓW
 
data publikacji:  26-10-2012 | 10:13
data ostatniej modyfikacji:  26-10-2012 | 10:13
data wytworzenia dokumentu:  24-10-2012
autor dokumentu: Beata Wrobel
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga
Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 29.10.2012r. 26.10.2012

 

Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 29.10.2012r.
Tytuł projektu uchwały
Plik do pobrania
1.      Nr XVIII/98/2012 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojszowy
2.      Nr XVIII/99/2012 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Bojszowy z organizacjami pozarządowymi na 2013r.
3.      Nr XVIII/100/2012 w sprawie podziału Gminy Bojszowy na okręgi wyborcze
4.      Nr XVIII/101/2012 w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji
5.      Nr XVIII/102/2012 w sprawie porozumienia z miastem Pszczyna dotyczącego organizacji i prowadzenia lekcji religii Kościoła Wolnych Chrześcijan w Rzeczypospolitej Polskiej
6.      Nr XVIII/103/2012 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w kwocie 1 600 000,00zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
7.      Nr XVIII/104/2012 w sprawie zmian w budżecie na 2012r.
8.      Nr XVIII/105/2012 w sprawie zmiany WPF
  1. Projekt uchwały
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
  4. Objaśnienie
 
 
 
 
.
 
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska