http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2010-2014 
PROJEKTY AKTÓW
 
data publikacji:  06-09-2012 | 13:11
data ostatniej modyfikacji:  06-09-2012 | 13:11
data wytworzenia dokumentu:  05-09-2012
autor dokumentu: Beata Wrobel
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga
Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 10.09.2012r. 06.09.2012

 

Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 10.09.2012r.
Tytuł projektu uchwały
Plik do pobrania
UCHWAŁA NR XVII/90/2012 RADY GMINY BOJSZOWY z dnia 10 września 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat stawek za zajęcie pasa drogowego
UCHWAŁA NR XVII/91/2012 RADY GMINY BOJSZOWY
z dnia 10 września 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulica Cicha
UCHWAŁA NR XVII/92/2012 RADY GMINY BOJSZOWY
z dnia 10 września 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulica Starowiejska
UCHWAŁA NR XVII/93/2012 RADY GMINY BOJSZOWY
z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg w granicach administracyjnych Gminy Bojszowy do kategorii dróg gminnych
UCHWAŁA NR XVII/94/2012 RADY GMINY BOJSZOWY
z dnia 10 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Bojszowy na okręgi wyborcze
UCHWAŁA NR XVII/95/2012 RADY GMINY BOJSZOWY
z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/81/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 maja 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Bojszowy oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów.
UCHWAŁA NR XVII/96/2012 RADY GMINY BOJSZOWY
z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach nadanym uchwałą Nr
XV/85/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 maja 2012r.
Uchwała Nr XVII /97/2011 Rady Gminy Bojszowy
z dnia 10 września 2012r. w sprawie: zmian w budżecie na 2012r
 
 
 
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska