http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2010-2014 
PROJEKTY AKTÓW
 
data publikacji:  15-06-2012 | 09:47
data ostatniej modyfikacji:  20-06-2012 | 13:35
data wytworzenia dokumentu:  15-06-2012
autor dokumentu: Beata Wrobel
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga
Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 27.06.2012r. 15.06.2012

 

Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 27.06.2012r.
Tytuł projektu uchwały
Plik do pobrania
1.      Uchwała Nr XVI /86/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bojszowy za 2011r.
 
2.      Uchwała Nr XVI / 87 /2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Bojszowy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011r.
 

 

1.      UCHWAŁA NR XVI/88/2012 RADY GMINY BOJSZOWY z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, na terenie gminy Bojszowy
 
2.      Uchwała Nr XVI / 89 /2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie na 2012r
 
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska