http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2010-2014 
PROJEKTY AKTÓW
 
data publikacji:  24-05-2012 | 11:51
data ostatniej modyfikacji:  24-05-2012 | 11:51
data wytworzenia dokumentu:  24-05-2012
autor dokumentu: Beata Wrobel
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga
Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 29.05.2012r. 24.05.2012

 

Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 29.05.2012r.
Tytuł projektu uchwały
Plik do pobrania
1.      XV/74/2012 w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 
 
2.      XV/75/2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej przekraczającej wartość 100 tysięcy EURO.
3.      XV/76/2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej przekraczającej wartość 100 tysięcy EURO.
4.      XV/77/2012 w sprawie wyrażenia opinii dot. uznania lasów na terenie Gminy Bojszowy za ochronne.
5.      XV/78/2012 w sprawie poparcia stanowiska Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego dotyczącego budowy drogi ekspresowej S-1.
6.      XV/79/2012 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojszowy w 2012 roku.
7.      XV/80/2012 w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz dla logopedy, psychologa i pedagoga.
8.      XV/81/2012 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Bojszowy oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów.
9.      XV/82/2012 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Bojszowy.
10.   XV/83/2012 w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach w Gminie Bojszowy.
11.   XV/84/2012 w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi pomocy Społecznej w Bojszowach.
12.   XV/85/2012 w sprawie zmian w statucie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach i przyjęcia jego jednolitego tekstu.
 
 
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska