http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2010-2014 
PROJEKTY AKTÓW
 
data publikacji:  22-12-2011 | 11:36
data ostatniej modyfikacji:  22-12-2011 | 11:46
data wytworzenia dokumentu:  22-12-2011
autor dokumentu: Beata Wrobel
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga
Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 28.12.2011r. 22.12.2011

 

Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 28.12.2011r.
Tytuł projektu uchwały
Plik do pobrania
1.      Uchwała Nr XIII/64/2011 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
 
2.      Uchwała Nr XIII/65/2011 w sprawie budżetu gminy Bojszowy na rok 2012
 
 
3.      Uchwała Nr XIII/66/2011 w sprawie zmian w budżecie na 2011r
 
4.      Uchwała Nr XIII/67/2011 w sprawie określenia dopłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
5.      Uchwała Nr XIII/68/2011 w sprawie ustalenia wysokości diet i zasad zwrotu kosztów podróży radnych oraz upoważnienia dla wiceprzewodniczącego Rady Gminy
 
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska