http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2010-2014 
PROJEKTY AKTÓW
 
data publikacji:  25-11-2011 | 09:08
data ostatniej modyfikacji:  25-11-2011 | 09:57
data wytworzenia dokumentu:  24-11-2011
autor dokumentu: Beata Wrobel
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga
Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 28.11.2011r. 25.11.2011

 

Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 28.11.2011r.
Tytuł projektu uchwały
Plik do pobrania
1.      Uchwała Nr XII/53/2011 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Bojszowy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012”.
2.      Uchwała Nr XII/54/2011 w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacji gminnej na terenie Gminy Bojszowy
3.      Uchwała Nr XII/55/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bojszowy na 2012 rok
-
4.      Uchwała Nr XII/56/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012
 

Załącznik

5.      Uchwała Nr XII/57/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012
 
6.      Uchwała Nr XII/58/2011 w sprawie zmian w budżecie na 2011r
-
7.      Uchwała Nr XII/59/2011 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych w roku 2012
8.      Uchwała Nr XII/60/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku, opłat targowych oraz sposobu ich poboru w 2012 roku
9.      Uchwała Nr XII/61/2011 w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
10.   Uchwała Nr XII/62/2011 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Bojszowy na rok 2011-2012
 
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska