http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2010-2014 
PROJEKTY AKTÓW
 
data publikacji:  20-10-2011 | 13:16
data ostatniej modyfikacji:  20-10-2011 | 13:16
data wytworzenia dokumentu:  19-10-2011
autor dokumentu: Beata Wrobel
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga
Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 24.10.2011r. 20.10.2011

 

Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 24.10.2011r.
Tytuł projektu uchwały
Plik do pobrania
1.      Uchwała Nr XI/42/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 24 października 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Świerczyniec stanowiącej własność Gminy Bojszowy
 
 
2.      Uchwała Nr XI/43/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 24 października 2011r.w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym panu Waldemarowi Gruchlik
3.      Uchwała Nr XI/44/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 24 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy Jasna
 
4.      Uchwała Nr XI/45/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 24 października 2011r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Bojszowy do zatwierdzenia i realizacji projektu pn. „SMS od Kopernika – program zajęć wspomagających, rozwijających oraz wychowawczych dla uczniów z klas I-III szkół podstawowych w Gminie Bojszowy” złożonego do naboru projektów systemowych ogłoszonego przez Marszałka Województwa Śląskiego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
5.      Uchwała Nr XI/46/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 24 października 2011r. w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego, na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Bojszowy” wnioskowanego przez Gminę Bojszowy do współfinansowania, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
.
6.      Uchwała Nr XI/47/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 24 października 2011r.w sprawie: utrzymania trwałości rezultatów projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Bojszowy”, który będzie zrealizowany jako zadanie wnioskowane przez Gminę Bojszowy do współfinansowania, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
7.      Uchwała Nr XI/48/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 24 października 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Bojszowy na rzecz samorządu Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego
8.      Uchwała Nr XI/49/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 24 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/11/2011 z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bojszowy oraz określenia źródeł dochodów własnych iprzeznaczenia
9.      Uchwała Nr XI/50/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 24 października 2011r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w kwocie 1 200 000,00zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
10.    Uchwała Nr XI/51/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 24 października 2011r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 
11.    Uchwała Nr XI/52/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 24 października 2011r. w sprawie: zmian w budżecie na 2011r.
 
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska