http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2010-2014 
PROJEKTY AKTÓW
 
data publikacji:  08-09-2011 | 08:09
data ostatniej modyfikacji:  08-09-2011 | 09:21
data wytworzenia dokumentu:  07-09-2011
autor dokumentu: Klaudia Machulec
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga
Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 12.09.2011r. 08.09.2011

 

Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 12.09.2011r.
Tytuł projektu uchwały
Plik do pobrania
1.      UCHWAŁA NR X/38/2011 RADY GMINY BOJSZOWY z dnia 12 września 2011 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Jedlina w rejonie Brzezin i „Łąk Ku Korzeńcu” w gminie Bojszowy
       UCHWAŁA
      Zał. Nr 1
       Zał. Nr 2
       Zał. Nr 3
2.      Uchwała Nr X / 39/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 12 września 2011r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bojszowy.
 
3.      Uchwała Nr X/40/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 12 września 2011 r. w sprawie zmiany w uchwały Nr VII/27/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 8 czerwca 2011r. dotyczącej określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Bojszowy oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów.
 
4.      Uchwała Nr X/ 41/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 12 września 2011r. w sprawie: zmian w budżecie na 2011r
 
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska