http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2010-2014 
PROJEKTY AKTÓW
 
data publikacji:  14-07-2011 | 23:09
data ostatniej modyfikacji:  14-07-2011 | 23:09
data wytworzenia dokumentu:  14-07-2011
autor dokumentu: Klaudia Machulec
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga
Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 18.07.2011r. 14.07.2011

  Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 18.07.2011r.
Tytuł uchwały
Plik do pobrania
UCHWAŁA NR IX/34/2011 RADY GMINY BOJSZOWY z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bojszowy” dla obszaru położonego w miejscowości Jedlina w rejonie Brzezin i „Łąk Ku Korzeńcu” w gminie Bojszowy.
 
Uchwała Nr IX /35/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie na 2011r
 
Uchwała Nr IX/ 36 /2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sadu Rejonowego w Tychach i Sadu Okręgowego w Katowicach.
Uchwała Nr IX/ 37/ 2011  Rady Gminy Bojszowy  z dnia 18 lipca 2011r.  w sprawie: ustalenia opłat za  świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Bojszowy.
 
 

 
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska