http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2010-2014 
PROJEKTY AKTÓW
 
data publikacji:  23-06-2011 | 01:01
data ostatniej modyfikacji:  24-06-2011 | 10:56
data wytworzenia dokumentu:  22-06-2011
autor dokumentu: Klaudia Machulec
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga
Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 27.06.2011r. 23.06.2011

 
 
Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 27.06.2011r.
Tytuł uchwały
Plik do pobrania
Uchwała nr VIII / 29/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 czerwca 2011 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bojszowy za 2010r.
Uchwała nr VIII/ 30/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Bojszowy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010r.
UCHWAŁA NR VIII/31/2011 RADY GMINY BOJSZOWY
z dnia 27.06. 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Międzyrzecze w rejonie ulicy Kopalnianej i Przecznej w gminie Bojszowy
 
Uchwała Nr VII/32/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27.06.2011 w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 
Uchwała Nr VIII/33/2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27/ 06 /2011r. w sprawie: zmian w budżecie na 2011r
 
 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska