http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2010-2014 
PROJEKTY AKTÓW
 
data publikacji:  05-06-2011 | 22:53
data ostatniej modyfikacji:  05-06-2011 | 22:53
data wytworzenia dokumentu:  03-06-2011
autor dokumentu: Klaudia Machulec
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga
Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 08.06.2011r. 05.06.2011

 

Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 08.06.2011r.
Tytuł uchwały
Plik do pobrania
Uchwała Nr VII/ 25 / 2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bojszowy
 
Uchwała Nr VII /26/ 2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie: przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego jego najemcy.
Uchwała Nr VII/27/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 8 czerwiec 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Bojszowy oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów.
 
Uchwała Nr VII / 28/ 2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 8 czerwiec 2011r. w sprawie określenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
 
 
 
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska