http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2010-2014 
PROJEKTY AKTÓW
 
data publikacji:  24-01-2013 | 17:46
data ostatniej modyfikacji:  24-01-2013 | 17:46
data wytworzenia dokumentu:  24-01-2012
autor dokumentu: Beata Wrobel
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga
Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 28.01.2013r. 24.01.2013

  Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 28.01.2013r.
Tytuł uchwały
Plik do pobrania
1.     Nr XXI/124/2013 w sprawie podziału Gminy Bojszowy na stałe obwody głosowania
2.     Nr XXI/125/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko – Lędzińskiemu na realizację zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych.
3.     Nr XXI/126/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnych.
4.     Nr XXI/127/2013 w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bojszowy”
5.     Nr XXI/128/2013 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
6.     Nr XXI/129/2013 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
7.     Nr XXI/130/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
8.     Nr XXI/131/2013 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bojszowy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
9.     Nr XXI/132/2013 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
10.   Nr XXI/133/2013 w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
11.   Nr XXI/134/2013 w sprawie utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Bojszowach
 
 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska